Danmark Rundt anmeldelse

Gevinstgivende start 15644

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på Tiltalte har påstået frifindelse. Sagen drejer sig om, hvorvidt tiltalte har handlet i strid med lovgivningen om gevinstgivende spilleautomater ved at have opstillet sådanne i et lejemål. Oplysningerne i sagen Anklageskrift er modtaget den Efter at retten havde givet tilladelse til ransagning af de omhandlede lokaliteter, blev der foretaget en ransagning af tiltaltes lejemål den 3. Ifølge ransagningsrapporten blev der i lokaliteterne fundet forskellige underholdnings- og morskabsautomater og herudover en række spilleautomater, hvoraf de 9 var tilsluttet og af typen "Pokermaskiner". Force Technology deltog som teknisk sagkyndig i ransagningen, og ifølge en rapport af

Spillemaskine

Lovmæssighed Indehavere af en tilladelse til udsalg af spil på spilleautomater med gevinster efter § 19 i lov omkring spil skal betale en afgift på 41 pct. Ud over afgiften på 41 pct. Af spilleautomater opstillet pr. en spillehal skal der ud på afgiften på 41 pct. Afgiften barriere opgøres særskilt for hver enkelt beværtning eller spillehal. Beløbene reguleres efter personskattelovens §

Bonuskode: CSB

Bestyreren, jf. Det er en betingelse foran at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i § 26, stk. Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren ellers andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spillestedet ikke vil blive drevet på ordentlig måde. En godkendt bestyrer skal række spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke mere opfylder betingelsen i § 26, stk. Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk.

Primary menu

Afsnit 1. Lovens anvendelsesområde m. Lovens anvendelsesområde § 1. Denne lov finder anvendelse på gevinstgivende spilleautomater, der ikke er omfattet af lov om spillekasinoer. Definitioner § 2. Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske ellers elektroniske maskiner, der kan anvendes indtil spil, hvor spilleren mod en aktiveringsindsats af økonomisk værdi kan vinde aldeles gevinst bestående af penge eller spillemønter. Ved spil om penge forstås skuespil, hvor gevinsten udbetales i penge.

MAGNUS OG AKSEL: HVEM KENDER DEN ANDEN BEDST? l Er Aksel stolt af Fyn? Og hvad betyder 'Magnus-tid'?

185 186 187 188 189 190 191 192 193

Leave a Reply

Your email address will not be published.