Afsnit 11: SKAT - hvem hvad hvor?

Års opgørelse 31164

Forside Myndigheder Skattestyrelsen Skattestyrelsen Se myndighedens indberetninger. Skattestyrelsen Østbanegade København ø Telefon: 72 22 18 18 mandag tirsdag-torsdag fredag Hjemmeside. Mest anvendte indberetninger Indberet moms Her kan du indberette moms. Registreringsbevis Her kan du se virksomhedens registreringsbevis. Du skal logge på med digital medarbejdersignatur for at indberette til Skattestyrelsen på Virk. Acontoskat Her kan du indberette Acontoskat. Afgiftsgodtgørelse - Blanketten er med elektronisk udfyldningsmulighed.

Anbefal siden

Log på med NemID. Klageren havde selvangivet korrekt og rettidigt for indkomståret, alligevel som følge af en indberetningsfejl fik han fejlagtig udbetalt et betydeligt pengebeløb i overskydende skat. SKAT var indenunder disse omstændigheder ikke berettiget til renter af den således udbetalte overskydende skatter efter kildeskattelovens regler, men havde ene krav på tilbagebetaling af den nettogevinst klageren havde opnået ved at eje beløbet indestående på sin bankkonto. Jamren skyldes, at klagerens anmodning om dispensation for renter på årsopgørelsen for indkomståret ikke er imødekommet. Klagerens anmodning omkring fritagelse imødekommes i overensstemmelse med klagerens subsidiære påstand.

1 2 3 4 5 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.