Spørgsmål om Varelotteriet og spillet

Findes gevinsterne 30478

I de seneste år er der kommet et voksende fokus på effekter og omkostningseffektivitet, og kommunerne arbejder hele tiden på skabe mest muligt effekt for de tilgængelige midler. Men hvilke greb og metoder kan i praksis sikre, at det sker? Læs her om hvordan beregning af socioøkonomiske konsekvenser, gevinstrealisering og effektbaseret økonomistyring kan understøtte en omkostningseffektiv kommunal forvaltning. I de seneste år har der været en tendens til at både det politiske niveau og forvaltningen i de danske kommuner i stigende grad er optaget af effekter. Særligt er der kommet en skærpet interesse for koblingen mellem effekter og omkostninger — dvs.

Hvad er gevinstrealisering?

Det er fristende at indføre nye digitale løsninger til borgerservice, sagsbehandling mv. Sikke let er det desværre ikke. Gevinsterne ved digitalisering kommer ikke af sig selv, og hvis man ikke er omhyggelig med at vride de økonomiske gevinster ud af nye digitale løsninger, kommer de ikke.

Effekter – et voksende fokuspunkt i det kommunale landskab

Forretning casen skal generelt sørge for, at investeringer i ny it og atomteknologi kan betale sig for en bestemt virksomhed. Men alt for ofte bliver business casen skrevet af de forkerte, brugt forkert og gevinsten tabt på gulvet. Blandt over 1. Ofte bordløber gevinsthøsten ud i sandet, fordi den forandring gevinsten kræver, aldrig forlader papiret, vurderer Martin J. Selv om adfærdsændringen aldrig finder sted, stopper det ikke ledelsen i at skrive besparelsen ind i budgettet. I 1strokes undersøgelse telefonsvarer omkring fire ud af ti, at de oplever stor modstand mod forandringer — en modstand som står pr. vejen for at få gevinsterne pr. hus. Men det kræver jo, at folk åbner Skype,« siger Martin J. Tidligere på måneden skød talsperson foran IDA's Digitaliseringsudvalg Martin Bech, der også er teknisk direktør i universitetssamarbejdet DeIC, en bredside efter den blinde gevinsthøst, der ignorerer hvorvidt, der er sket en egentlig forandring. Som Region Bi for nyligt demonstrerede med Sundhedsplatfomen ved at lægge op til besparelser på hospitalerne — endnu mens de vejbred med at få platformen til at virke optimalt.

369 370 371 372 373 374 375 376 377

Leave a Reply

Your email address will not be published.